สังคมดีช่วยกันดูแล

แต้มคะแนน GOODNESS สามารถสะสมได้จากกิจกรรมที่คุณกระทำภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน PANTA
แต้มจะเป็นคะแนนที่สามารถแลกเปลี่ยน หรือมีมูลค่าในอนาคต

จะรับแต้มความดีได้อย่างไร

อัพโหลดล่าสุด